Vsako leto so bila zbrana sredstva v celoti namenjena za dobrodelno dejavnost. Leta 2011 smo pomagali otrokom z Downovim sindromom, naslednje leto smo pomagali otrokom z avtizmom in tretje leto socialno ogroženim družinam z otroki. Akcija je vsako leto večja in bolj prepoznavna, tako smo lahko vsako leto zbrali več sredstev.

Leta 2011 smo zbrali 38.000 evrov, s katerimi smo pomagali odpreti prvi celostni center otroke z Downovim sindromom – Planet 47.

Leta 2012 smo zbrali 43.000 evrov, ki smo jih namenili društvu za avtizem DAN, ki je z ustanovitvijo posebnega programa otrokom z avtizmom omogočilo boljše življenje.

Leta 2013 smo zbrali 71.500 evrov, s katerimi smo pomagali socialno ogroženim družinam z otroki pri plačevanju položnic.

Leta 2014 smo zbrali 106.956 evrov, s katerimi smo pomagali socialno ogroženim družinam z otroki pri plačevanju položnic.

Leta 2015 smo zbrali 61.830 evrov, s katerimi smo pomagali socialno ogroženim družinam z otroki pri plačevanju položnic.

Leta 2016 smo zbrali 81.049 evrov, s katerimi bomo pomagali bolnikom s cistično fibrozo.